Συγγραφείς
Γεώργιος Παπαζάχος, Επίκ. Καθηγητής Καρδιολογίας