Συγγραφείς
Δρ Παύλος Α. Γαϊτανίδης, Μουσικολόγος-Εθνομουσικολόγος
Σύντομο Βιογραφικό

Ο Δρ Παύλος Γαϊτανίδης, μουσικολόγος-εθνομουσικολόγος και ερευνητής στο πεδίο, τόσο  της έντεχνης ευρωπαϊκής όσο και της ελληνικής παραδοσιακής (κοσμική - βυζαντινή εκκλησιαστική) μουσικής, είναι καθηγητής και υποδιευθυντής στο Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης. Η δράση του επεκτείνεται στον χώρο, ιδιαίτερα, της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, με σκοπό, αφενός την ανάδειξη της μουσικής τέχνης ως εργαλείο αισθητικής, καλλιτεχνίας και επικοινωνίας και αφετέρου της ίδιας ως γλωσσικό σημείο το οποίο απηχεί σφυρηλατημένες αρχές και κανόνες ζωής και εν τέλει μια διαχρονική ταυτότητα.

Για πολλά χρόνια εργάστηκε ως διευθυντής και καθηγητής ανώτερων θεωρητικών και σύνθεσης σε διάφορα μουσικά ιδρύματα (ωδεία). Ακόμη υπήρξε εισηγητής σε συνέδρια, διημερίδες και ημερίδες σε θέματα εθνομουσικολογίας. Το συγγραφικό του έργο (άρθρα και βιβλία κυρίως για τον παραδοσιακό μουσικό πολιτισμό)αναφέρεται στην αξία και τη δυναμική των ιδεών και των αντιλήψεων καθώς και στον τελετουργικό χαρακτήρα που διέπει την κοινωνική και την πολιτιστική ζωή του ανθρώπου.