Συγγραφείς
π. Δημήτριος Ν. Θεοδωρόπουλος, Προϊστάμενος Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου Καρδίτσης