Συγγραφείς
Άγγελ Νικολάου-Κονναρή, Μεσαιωνολόγος- Aναπληρώτρια Καθηγήτρια Μεσαιωνικής Ιστορίας