Συγγραφείς
Γιάννης Ζερβός, Πρόεδρος της Χριστιανικής Δημοκρατίας