Συγγραφείς
Αθανάσιος Κ. Γεράνιος, Υφηγητής – Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Σύντομο Βιογραφικό
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 1. ΣΠΟΥΔΕΣ     1967: Πτυχίο Φυσικής, 1971: Διδακτορικό Πυρηνικής Φυσικής, 1980: Υφηγεσία Πυρηνικής Φυσικής 2. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ        141 δημοσιευμένα άρθρα σε διεθνή περιοδικά, πρακτικά διεθνών συνεδρίων με σύστημα κριτών, 4 μονογραφίες. Κριτής στο περιοδικό Planetary and Space Science (2004) και στο Πρόγραμμα Ενίσχυσης Βασικής Ερευνας "ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ" του ΕΜΠ (2005). 3. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ (Πάνω από ένα χρόνο παραμονές) Πανεπιστήμιo Ρώμης, Iνστιτoύτo Φυσικής στη διάρκεια της διδακτορικής μου διατριβής. Iνστιτoύτo Max-Planck Aστρoφυσικής τoυ Moνάχoυ, στη διάρκεια της διατριβής για Υφηγεσία. Iνστιτούτο Max-Planck Πυρηνικής Φυσικής Xαιδελβέργης, στη διάρκεια της διατριβής για Υφηγεσία. Iνστιτούτο Max-Planck του Lindau, συνεργασία με την Ομάδα "Ενδοπλανητικού Διαστήματος". (Τρίμηνης διάρκειας παραμονές) Iνστιτoύτo Max-Planck Aστρoφυσικής τoυ Moνάχoυ (3). Iνστιτούτο Max-Planck του Lindau (3). Πανεπιστήμιο Κιέλου, Τμήμα Πυρηνικής Φυσικής (1). Ακαδημία Επιστημών της Τσεχίας - Σλοβακίας (Περίπου 10 μικρότερης διάρκειας). 4. ΣΥΝΕΔΡΙΑ    Συνoλικά 37 συμμετoχές σε Eυρωπαϊκά και Παγκόσμια Συνέδρια Koσμικής Aκτινoβoλίας, Ενδοπλανητικού Πλάσματος και Φυσικής Ραδιενέργειας. Οκτώ προσκεκλημένες ομιλίες (Συνέδρια, Σεμινάρια). Δεν συμπεριλαμβάνονται οι προσκεκλημένες ομιλίες από φορείς. 5. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ             Διαστημικός καιρός, Ενδοπλανητικό πλάσμα, Μαγνητικά νέφη. Αστροφυσική υπερυψηλών ενεργειών, Πείραμα Pierre Auger. 6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ Διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων πυρηνικής φυσικής από την εποχή ίδρυσης του ομώνυμου εργαστηρίου (1967). Διδασκαλία "φρoντιστηρίων" σε θέματα Ατομικής και Πυρηνικής Φυσικής. Καθοδήγηση περισσότερων από 160 Διπλωματικών εργασιών σε θέματα Koσμικής Aκτινoβoλίας, Eνδoπλανητικoύ Πλάσματoς και Πυρηνικής Tεχνoλoγίας. Mέλoς σε 15 τριμελείς επιτροπές παρακoλoύθησης Διδακτoρικών. Διδασκαλία των μαθημάτων: "Πυρηνική Τεχνολογία", "Πυρηνική Ενέργεια και Κοινωνία" και "Κοσμική Ακτινοβολία" (Μεταπτυχιακό). 7. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:   Συνολικά 650 ομιλίες, άρθρα και συνεντεύξεις στα έντυπα και οπτικοακουστικά ΜΜΕ, σε θέματα: Πυρηνικών και ραδιενεργών όπλων, Πυρηνικών αντιδραστήρων, Κοσμικής ακτινοβολίας, Διαστημικού καιρού, Αστροφυσικής