Συγγραφείς
Κωνσταντίνος Ξενόπουλος, Άρχων Εικονογράφος Πατριαρχείου Αλεξανδρείας