Συγγραφείς
Δρ. Ελένη Ρωσσίδου-Κουτσού, Φιλόλογος-Βυζαντινολόγος