Συγγραφείς
Δημοσθένης Σταμόπουλος, Ερευνητής ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
Σύντομο Βιογραφικό
Ερευνητής ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"

Ο Δ. Σταμόπουλος γεννήθηκε στις 4/10/1973 στο Αίγιο, Αχαΐας. Σπούδασε “Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ” στο “Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο” (ΕΜΠ). Απόκτησε το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης και το Διδακτορικό του στην επιστήμη της Φυσικής από τη “Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών” του ΕΜΠ τον 12/2001. Σήμερα είναι συνεργαζόμενος ερευνητής στο “Ινστιτούτο Επιστήμης Υλικών” του “Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών” και επισκέπτης καθηγητής στη “Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας” όπου διδάσκει μαθήματα όπως “Ηλεκτρονικά”, “Μικροκύματα” κ.α. Ενδιαφέρεται για θέματα βασική έρευνας που αφορούν στην Υπεραγωγιμότητα και στον Μαγνητισμό, μελετώντας φαινόμενα που παρατηρούνται σε υπεραγωγούς χαμηλής και υψηλής κρίσιμης θερμοκρασίας, όπως οι μετασχηματισμοί της ύλης φλαξονίων, αλλά και αυτά που παρατηρούνται σε νανοδομές αποτελούμενες από σιδηρομαγνητικά σκληρά/μαλακά και αντισιδηρομαγνητικά υλικά, όπως ο μηχανισμός exchange bias. Πρόσφατα έχει εστιάσει στα φαινόμενα που υφίστανται σε υβριδικές υπεραγώγιμες/(αντι)σιδηρομαγνητικές νανοδομές, όπως η ανάπτυξη της υπεραγωγιμότητας κάτω από την επίδραση του μηχανισμού exchange bias. Επίσης, δραστηριοποιείται στις εφαρμογές της επιστήμης υλικών και της νανοβιοτεχνολογίας. Σιδηρομαγνητικά και σούπερ-παραμαγνητικά νανοσωματίδια, κυρίως οξείδια του σιδήρου Fe2O3 and Fe3O4, παρασκευάζονται και χρησιμοποιούνται σε βιοϊατρικές εφαρμογές όπως στη Μαγνητικά-υποβοηθούμενη Αιμοκάθαρση και στη Μαγνητική Τομογραφία ως θεραπευτικοί και διαγνωστικοί παράγοντες, αντίστοιχα. Τα πειράματα που πραγματοποιούνται αφορούν τόσο in vitro εφαρμογές στον εργαστηριακό πάγκο, όσο και in vivo πρωτόκολλα σε πειραματόζωα.

Πηγή: http://www.ims.demokritos.gr/

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ