Συγγραφείς
Αικατερίνη Πολυμέρου – Καμηλάκη, Κέντρο Λαογραφίας Ακαδημίας Αθηνών
Σύντομο Βιογραφικό
Δρ Αικατερίνη Πολυμέρου - Καμηλάκη, τ. Διευθύντρια Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών
ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ