Συγγραφείς
Αικατερίνη Πολυμέρου – Καμηλάκη, τ. Διευθύντρια Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών
ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ