Η Λαογραφία ως δημιουργική και παραγωγική δύναμη σήμερα

H Δρα Αικατερίνη Πολυμέρου – Καμηλάκη, τ. Διευθύντρια του Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, μιλάει στην Πεμπτουσία για τη Λαογραφία ως δημιουργική και παραγωγική δύναμη σήμερα.