Ο Δρ. Εγκληματολογίας – Ποινικολόγος κ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου στην «Επικαιρότητα στην Πεμπτουσία»

Στο ζήτημα της ενδοοικογενειακής βίας αναφέρθηκε ο Δρ. Εγκληματολογίας – Ποινικολόγος κ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου στην «Επικαιρότητα στην Πεμπτουσία».