Συγγραφείς
Βασίλειος Λαμπρινουδάκης, Καθηγητής Παν/μίου Αθηνών
Σύντομο Βιογραφικό
Ομότιμος Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αντεπιστέλλον Μέλος της Ακαδημίας Επιγραφών και Γραμμάτων των Παρισίων, Αντεπιστέλλον Μέλος της Ακαδημίας Επιστημών της Βιένης και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας
ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ