Συγγραφείς
Δημήτριος Τσελεγγίδης, Ομότιμος Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.