Συγγραφείς
Γεώργιος Πουρνάρης, Αντιπρόεδρος Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών