Συγγραφείς
Γεώργιος Φερεντίνος, Άρχων Υμνωδός της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας
Βίντεο
Τελευταίος μήνας
6 Σεπτεμβρίου 2019
«Αι γενεαί πάσαι μακαρίζομέν Σε», ήχ. α΄ Ψαλτική τέχνη
Παλαιότερες δημοσιεύσεις
31 Αυγούστου 2019
«Τη αθανάτω σου Κοιμήσει» ήχ. πλ. β΄ (μέλος Π. Φιλανθίδη) Ψαλτική τέχνη
20 Απριλίου 2019
«Προ εξ ημερών του Πάσχα», Δοξαστικό Κυριακής Βαΐων Κυριακή των Βαΐων
17 Απριλίου 2019
Ερμηνευτικά σχόλια στο Δοξαστικό της Ε΄ Κυριακής των Νηστειών «Οὐκ ἔστιν ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ βρῶσις καί πόσις» Μ.Τεσσαρακοστή
14 Απριλίου 2019
«Ουκ έστιν η Βασιλεία του Θεού», Δοξαστικό Ε΄ Κυριακής Νηστειών Μ.Τεσσαρακοστή
11 Απριλίου 2019
Ερμηνευτικά σχόλια στο Δοξαστικό της Δ΄ Κυριακής των Νηστειών «Δεύτε εργασώμεθα»
7 Απριλίου 2019
«Δεύτε εργασώμεθα», Δοξαστικό Δ΄ Κυριακής Νηστειών Μ.Τεσσαρακοστή
4 Απριλίου 2019
Ερμηνευτικά σχόλια στο Δοξαστικό της Κυριακής της Σταυροπροσκυνήσεως «Την υφηλόφρονα γνώμη» Μ.Τεσσαρακοστή
31 Μαρτίου 2019
«Την υφηλοφρονα γνώμη», Δοξαστικό Κυριακής Σταυροπροσκυνήσεως
26 Μαρτίου 2019
Ερμηνευτικά σχόλια στο δοξαστικό της Β΄ Κυριακής των Νηστειών «Τοις εν σκότει αμαρτημάτων» Υμνογραφία
24 Μαρτίου 2019
«Τοις εν σκότει αμαρτημάτων», Δοξαστικό Β΄ Κυριακής Νηστειών Τριώδιο
18 Μαρτίου 2019
Ερμηνευτικά σχόλια στο δοξαστικό της Κυριακής της Ορθοδοξίας «Μωσής τω καιρώ της εγκρατείας» Υμνογραφία
17 Μαρτίου 2019
«Μωσής τω καιρώ της εγκρατείας», Δοξαστικό Κυριακής της Ορθοδοξίας-Γεώργιος Φερεντίνος Μ.Τεσσαρακοστή
11 Μαρτίου 2019
Ερμηνευτικά σχόλια στο Δοξαστικό της Κυριακής της Τυρινής «Έφθασε καιρός» Τριώδιο
10 Μαρτίου 2019
«Έφθασε καιρός», Δοξαστικό Κυριακής Τυρινής-Γεώργιος Φερεντίνος Τριώδιο
9 Απριλίου 2018
«Ο Άγγελος εβόα» Δημ Κυφιώτου-Βυζαντινός Χορός Λαγκαδά
8 Απριλίου 2018
«Όφρα κε νωιτέροισιν», Ευαγγελιον Εσπερινού της Αγάπης σε Ομηρικη Διαλεκτο
7 Απριλίου 2018
«Σε τον αναβαλλόμενον»-Βυζαντινός Χορός Λαγκαδά
4 Απριλίου 2018
«Μυσταγωγών σου Κύριε, τους μαθητάς»-Βυζαντινός Χορός Λαγκαδά Μεγάλη Εβδομάδα
3 Απριλίου 2018
«Η αμαρτωλός έδραμε προς το μύρον»-Όρθρος Μ. Τετάρτης Μεγάλη Εβδομάδα
2 Απριλίου 2018
«Της πίστεως εν πέτρα με στερεώσας»-Βυζαντινός Χορός Λαγκαδά Μεγάλη Εβδομάδα
ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ