Συγγραφείς
Γεώργιος Φερεντίνος, Άρχων Υμνωδός της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας
Βίντεο
Τελευταίος μήνας
13 Απριλίου 2024
Ερμηνευτικά σχόλια στο Δοξαστικό της Δ΄ Κυριακής των Νηστειών «Δεύτε εργασώμεθα» Μ.Τεσσαρακοστή
Παλαιότερες δημοσιεύσεις
30 Μαρτίου 2024
Θεολογική και Φιλολογική προσέγγιση το Γ΄ Κατανυκτικό Ιδιόμελο «Χαλινούς αποπτύσας τους πατρικούς» Μεγάλη Τεσσαρακοστή
23 Μαρτίου 2024
Ερμηνευτικά σχόλια στο δοξαστικό της Κυριακής της Ορθοδοξίας «Μωσής τω καιρώ της εγκρατείας» Υμνογραφία
12 Μαρτίου 2023
«Χαλινούς ἀποπτύσας τούς πατρικούς», Γ΄ Κατανυκτικό Ιδιόμελο Μ. Τεσσαρακοστής
6 Μαρτίου 2023
«Δεύτε εκκαθάρωμεν εαυτούς αδελφοί», Ιακώβου Πρωτοψάλτου-Ιδιόμελο Β΄Κατανυκτικού Εσπερινού Βυζαντινή Μουσική
17 Αυγούστου 2022
«Αι γενεαί πάσαι μακαρίζομέν Σε», Ειρμός Θ’ ωδής Κανόνα Κοίμησης της Θεοτόκου Ψαλτική τέχνη
5 Μαρτίου 2022
Ερμηνευτικά σχόλια στο Δοξαστικό της Κυριακής της Τυρινής «Έφθασε καιρός» Τριώδιο
22 Απριλίου 2021
Το τελευταίο Κατανυκτικό Ιδιόμελο της Μ. Τεσσαρακοστής Ψαλτική τέχνη
6 Απριλίου 2021
Θεολογική και Φιλολογική προσέγγιση στο Κατανυκτικό Ιδιόμελο «Ἀτενίσαι τὸ ὄμμα εἰς οὐρανόν» Μεγάλη Τεσσαρακοστή
4 Απριλίου 2021
«Ἀτενίσαι τὸ ὄμμα εἰς οὐρανόν», Ιδιόμελο Δ΄ Κατανυκτικού Εσπερινού, Ἦχος πλ. δ’ Μεγάλη Τεσσαρακοστή
27 Μαρτίου 2021
Θεολογική και Φιλολογική προσέγγιση του Ιδιομέλου του Β΄ Κατανυκτικού Εσπερινού «Δεύτε εκκαθάρωμεν» Μεγάλη Τεσσαρακοστή
15 Μαρτίου 2021
Ερμηνευτική προσέγγιση στο Α΄ Κατανυκτικό Ιδιόμελο της Μ. Τεσσαρακοστής
13 Μαρτίου 2021
«Έφθασε καιρός», Δοξαστικό Κυριακής Τυρινής-Γεώργιος Φερεντίνος Τριώδιο
21 Απριλίου 2020
«Ο Άγγελος εβόα» Δημ Κυφιώτου-Βυζαντινός Χορός Λαγκαδά
20 Απριλίου 2020
«Όφρα κε νωιτέροισιν», Ευαγγελιον Εσπερινού της Αγάπης σε Ομηρικη Διαλεκτο
18 Απριλίου 2020
Ερμηνευτικά σχόλια στο Δοξαστικό της Ε΄ Κυριακής των Νηστειών «Οὐκ ἔστιν ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ βρῶσις καί πόσις» Μ.Τεσσαρακοστή
17 Απριλίου 2020
«Ουκ έστιν η Βασιλεία του Θεού», Δοξαστικό Ε΄ Κυριακής Νηστειών Μ.Τεσσαρακοστή
10 Απριλίου 2020
«Δεύτε εργασώμεθα», Δοξαστικό Δ΄ Κυριακής Νηστειών Μ.Τεσσαρακοστή
4 Απριλίου 2020
Ερμηνευτικά σχόλια στο Δοξαστικό της Κυριακής της Σταυροπροσκυνήσεως «Την υφηλόφρονα γνώμη» Μ.Τεσσαρακοστή
3 Απριλίου 2020
«Την υφηλοφρονα γνώμη», Δοξαστικό Κυριακής Σταυροπροσκυνήσεως
28 Μαρτίου 2020
Ερμηνευτικά σχόλια στο δοξαστικό της Β΄ Κυριακής των Νηστειών «Τοις εν σκότει αμαρτημάτων» Υμνογραφία
27 Μαρτίου 2020
«Τοις εν σκότει αμαρτημάτων», Δοξαστικό Β΄ Κυριακής Νηστειών Τριώδιο
20 Μαρτίου 2020
«Μωσής τω καιρώ της εγκρατείας», Δοξαστικό Κυριακής της Ορθοδοξίας-Γεώργιος Φερεντίνος Μ.Τεσσαρακοστή
6 Ιανουαρίου 2020
Ύμνοι Δωδεκαημέρου: Σχολής Βυζαντινής Μουσικής Ι.Μ.Θεσσαλονίκης και Ι.Μ. Λαγκαδά «Απόστολος Παύλος» Ψαλτική τέχνη
31 Αυγούστου 2019
«Τη αθανάτω σου Κοιμήσει» ήχ. πλ. β΄ (μέλος Π. Φιλανθίδη) Ψαλτική τέχνη
20 Απριλίου 2019
«Προ εξ ημερών του Πάσχα», Δοξαστικό Κυριακής Βαΐων Κυριακή των Βαΐων
7 Απριλίου 2018
«Σε τον αναβαλλόμενον»-Βυζαντινός Χορός Λαγκαδά
4 Απριλίου 2018
«Μυσταγωγών σου Κύριε, τους μαθητάς»-Βυζαντινός Χορός Λαγκαδά Μεγάλη Εβδομάδα
3 Απριλίου 2018
«Η αμαρτωλός έδραμε προς το μύρον»-Όρθρος Μ. Τετάρτης Μεγάλη Εβδομάδα
2 Απριλίου 2018
«Της πίστεως εν πέτρα με στερεώσας»-Βυζαντινός Χορός Λαγκαδά Μεγάλη Εβδομάδα
ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ