Προσβάσιμη σελίδα

Θεολογική και Φιλολογική προσέγγιση το Γ΄ Κατανυκτικό Ιδιόμελο «Χαλινούς αποπτύσας τους πατρικούς»

Ο Γεώργιος Φερεντίνος, Άρχων Υμνωδός της Μ.τ.Χ.Ε. προσεγγίζει θεολογικά και φιλολογικά το Γ΄Κατανυκτικό Ιδιόμελο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής «Χαλινούς αποπτύσας τούς πατρικούς», που ψάλλεται στον Γ΄Κατανυκτικό Εσπερινό τη Κυριακή Β΄Νηστειών Εσπέρας.

Ἦχος πλ. δ’

«Χαλινούς ἀποπτύσας τούς πατρικούς, ἀστάτῳ φρενί, τοῖς κτηνώδεσι τῆς ἁμαρτίας, λογισμοῖς συνέζησα, ὅλον μου τόν βίον δαπανήσας ἀσώτως, ὁ τάλας ἐγώ, τροφῆς δέ λειπόμενος, βεβαιούσης καρδίαν, πρός καιρόν λιπαίνουσαν, ἡδονήν ἐσιτούμην. Ἀλλά Πάτερ ἀγαθέ, μή κλείσῃς μοι τά φιλάνθρωπα σπλάγχνα, ἀλλ’ ἀνοίξας δέξαι με, ὡς τόν Ἄσωτον Υἱόν, καί σῶσόν με.»

Για να ακούσετε το μέλος πατήστε εδώ

Τελευταία Βίντεο
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ