Συγγραφείς
Σπυρίδων Κοντογιάννης, Ομότιμος Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών