Συγγραφείς
Ανδρέας Αργυρόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Θεολόγων