Συγγραφείς
Νικόλαος Σπ. Βούλγαρης, Καθηγητής Θεολογίας