Συγγραφείς
Γιάννης Β. Σούλης, Φιλόλογος – Σχολικός Ψυχολόγος – Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Msc)