Συγγραφείς
Ευάγγελος Ζαγκλής, Προπονητής Αγγλικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (theFA)