Συγγραφείς
Γιώργος Λυσαρίδης, τ. Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού
Σύντομο Βιογραφικό
Εκπαιδευτικός, πρώην Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού