Συγγραφείς
π. Σπυρίδων Σκουτής, Υπεύθυνος Νεότητας και Αιρέσεων στην Ι. Μ. Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου