Συγγραφείς
Αντώνης Κωνσταντινίδης, Δρ Μουσικολογίας-υπ. Πολιτιστικών Θεμάτων στην Δ/νση Δ/Βάθμιας Εκπ/σης Αν. Θεσ/νίκης