Συγγραφείς
Βασίλειος Γ. Ιακωβίδης, Επίτιμος Πρόεδρος Εφετών