Συγγραφείς
Δρ. Αντώνιος Χατζόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Θεολόγων