Συγγραφείς
Δρ. Πάρης Μπίνος, MA MSc Λογοπαθολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου