Συγγραφείς
Αργυρή-Μαρία Κυριακίδου, Στυλιανή Στυλιανίδου, Αθηνά Τραψιώτη