Συγγραφείς
Αλεξάνδρα Κουρουτάκη, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης