Συγγραφείς
Γεώργιος Καδιγιαννόπουλος, Διδάκτορας ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων