Συγγραφείς
Σεβαστή Μαζέρα, Δρ Βυζαντινής Μουσικολογίας