Συγγραφείς
Κώστας Χριστόπουλος, εικαστικός καλλιτέχνης