Συγγραφείς
Παναγιώτης Φίλντισης, Φυσικός, Α’ αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών