Συγγραφείς
Κωνσταντίνος Μακρυλάκης, Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Α´ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική & Διαβητολογικό Κέντρο,«Λαϊκό» Νοσοκομείο Αθηνών