Συγγραφείς
Peter Harrison, Καθηγητής Επιστήμης και Θρησκείας, Οξφόρδη