Συγγραφείς
Αριστοτέλης Χρ. Ευτυχιάδης, Επ. Καθηγητής Παν/μίου Αθηνών
Σύντομο Βιογραφικό
Αριστοτέλης Χρ. Ευτυχιάδης, Επίκουρος Καθηγητής της Ιστορίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών