Συγγραφείς
Ιερομόναχος Σεραπίων Σιμωνοπετρίτης (†)