Ύλη και Πνεύμα στην παράδοση, τον πολιτισμό και την τεχνολογία

Στο πέμπτο και τελευταίο μέρος της αποκλειστικής συνεντεύξεώς του στην Πεμπτουσία, ο π. Σεραπίων διεισδύει στο μυστήριο της Τέχνης ως χώρου όπου συμπλέκεται η ύλη, το πνεύμα και το ανθρώπινο πρόσωπο με τον κόπο, τον πόνο και την άσκηση την οποίαν καταβάλλει. Μέσα από την προσέγγιση αυτή προβάλλεται η πίστη όχι ως ιδεολόγημα, αλλά ως σαρκωμένη πραγματικότητα. Και ο ρόλος ενός μοναστηριού είναι να ανοίγεται προς τον κόσμο όχι μέσα από την απλή κοινωνική αναστροφή και τις δημόσιες σχέσεις, αλλά με την κοινωνία της αλήθειας και του βιώματος της Πίστεως.