Συγγραφείς
Βασίλειος-Αρσένιος Λιούτας, Eπ. Καθηγητής Νευρολογίας Ιατρικής Σχολής Harvard