Συγγραφείς
Νίκος Γρ. Ζαχαρόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής του ΑΠΘ