Συγγραφείς
Δημήτριος Μανούσης, Πρωτοψάλτης Ι. Ναού Παναγίας Λαοδηγήτριας
Βίντεο
13 Ιανουαρίου 2021
«Φῶς ἐκ φωτός, ἔλαμψε τῷ κόσμῳ», Γερμανού Νέων Πατρών, ΕΒΕ-ΜΠΤ 748, Ἦχος α’ Ψαλτική τέχνη
6 Ιανουαρίου 2021
«Φῶς ἐκ φωτός, ἔλαμψε τῷ κόσμῳ», «Το βυζαντινόν», ΕΒΕ-ΜΠΤ 709,24v, Ἦχος α’ Θεοφάνεια
4 Ιανουαρίου 2021
«Την γαρ σην μήτραν», Ἦχος πλ. δ’ μέλος Κοσμά Δοχειαρίτου, σύντμηση Γρηγορίου Στάθη Θ. Λειτουργία Μ. Βασιλείου
31 Δεκεμβρίου 2020
«Συγκαταβαίνων ὁ Σωτήρ», Ιδιόμελα Εσπερινού αγ. Βασιλείου, ήχ. πλ. δ΄ Ψαλτική τέχνη
29 Δεκεμβρίου 2020
«Ἡ Παρθένος σήμερον», Προοίμιον εκ του Κοντακίου της Χριστού Γεννήσεως, Ποιήμα Ρωμανού Μελωδού-Μέλος Γρ. Στάθη Ύμνοι Χριστουγέννων
25 Δεκεμβρίου 2020
«Λύτρωσιν ἀπέστειλε Κύριος», Κοινωνικό Χριστουγέννων, μέλος Μανουήλ Δούκα του Χρυσάφη, (μέσα 15ου αιώνα) ήχ. Βαρύς Χριστούγεννα
24 Δεκεμβρίου 2020
Κανών Προεόρτιος Χριστουγέννων, ωδή α΄και θ΄, Ποίημα Ιωσὴφ Υμνογράφου (Δημ. Μανούσης) Άγιο Δωδεκαήμερο
10 Απριλίου 2019
«Γεύσασθε και ίδετε», Ι. Κλαδά του Λαμπαδαρίου, ήχ. πλ. β΄- «Φιλαθωνίται» Βυζαντινή Μελοποιΐα