Συγγραφείς
Δημήτριος Μανούσης, Πρωτοψάλτης Ι. Ναού Παναγίας Λαοδηγήτριας
Βίντεο
4 Δεκεμβρίου 2023
«Φιλαθωνίτες», μια νέα γενιά Ιεροψαλτών Ψαλτική τέχνη
9 Μαΐου 2023
Άγιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης: Ο μέγιστος της Εκκλησιαστικής Μουσικής
25 Απριλίου 2023
Η ψαλτική παράδοση των Ιωαννίνων Ψαλτική τέχνη
10 Απριλίου 2023
Ο σταυροαναστάσιμος χαρακτήρας της βυζαντινής μελοποιΐας κατά την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα Μεγάλη Εβδομάδα
6 Ιανουαρίου 2023
«Φῶς ἐκ φωτός, ἔλαμψε τῷ κόσμῳ», «Το βυζαντινόν», ΕΒΕ-ΜΠΤ 709,24v, Ἦχος α’ Θεοφάνεια
31 Δεκεμβρίου 2022
«Συγκαταβαίνων ὁ Σωτήρ», Ιδιόμελα Εσπερινού αγ. Βασιλείου, ήχ. πλ. δ΄ Ψαλτική τέχνη
25 Δεκεμβρίου 2022
«Λύτρωσιν ἀπέστειλε Κύριος», Κοινωνικό Χριστουγέννων, μέλος Μανουήλ Δούκα του Χρυσάφη, (μέσα 15ου αιώνα) ήχ. Βαρύς Χριστούγεννα
24 Δεκεμβρίου 2022
Κανών Προεόρτιος Χριστουγέννων, ωδή α΄και θ΄, Ποίημα Ιωσὴφ Υμνογράφου (Δημ. Μανούσης) Άγιο Δωδεκαήμερο
29 Δεκεμβρίου 2021
«Ἡ Παρθένος σήμερον», Προοίμιον εκ του Κοντακίου της Χριστού Γεννήσεως, Ποιήμα Ρωμανού Μελωδού-Μέλος Γρ. Στάθη Ύμνοι Χριστουγέννων
13 Ιανουαρίου 2021
«Φῶς ἐκ φωτός, ἔλαμψε τῷ κόσμῳ», Γερμανού Νέων Πατρών, ΕΒΕ-ΜΠΤ 748, Ἦχος α’ Ψαλτική τέχνη
4 Ιανουαρίου 2021
«Την γαρ σην μήτραν», Ἦχος πλ. δ’ μέλος Κοσμά Δοχειαρίτου, σύντμηση Γρηγορίου Στάθη Θ. Λειτουργία Μ. Βασιλείου
10 Απριλίου 2019
«Γεύσασθε και ίδετε», Ι. Κλαδά του Λαμπαδαρίου, ήχ. πλ. β΄- «Φιλαθωνίται» Βυζαντινή Μελοποιΐα