Συγγραφείς
Γέρων Χαράλαμπος, Ηγούμενος Ι.Μ. Κωνσταμονίτου