Συγγραφείς
Χρήστος Χρήστου Μαντέλλος, Θεολόγος, Νοσηλευτής