Συγγραφείς
π. Βασίλειος Καλλιακμάνης – Πέτρος Παναγιωτόπουλος