Συγγραφείς
Χαρίτων Καρανάσιος, Διευθυντής Ερευνών, Κέντρο Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού Ακαδημίας Αθηνών