Συγγραφείς
Φώτης Ιωαννίδης, Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.