Συγγραφείς
Ιωάννης Κουρεμπελές, Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.