Συγγραφείς
Γεωργία Ξανθάκη-Καραμάνoυ, Καθηγήτρια, Προέδρος Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών & Πολιτισμικών Σπουδών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου