Συγγραφείς
Εμμανουήλ Πάλλας, Αρχιτέκτονας, Μεταπτυχιακός φοιτητής Θεολογίας